O stronie teologia.pl

Autorem strony teologia.pl jest ks. Michał Kaszowski, wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej. Duża część omówionych tam zagadnień została ujęta w formie pytań i odpowiedzi. Co można znaleźć na stronie teologia.pl?

  • Strona zawiera omówienie prawd wiary katolickiej i zasad  doskonałego życia, opartego na Dekalogu, Błogosławieństwach, modlitwie i sakramentach.
  • Dużo materiału do rozważań mogą znaleźć ci, którzy pragną się dobrze przygotować do sakramentu spowiedzi.
  • Strona teologia.pl może też służyć wielką pomocą osobom, które chcą usuwać ze swojego życia grzechy główne, takie jak: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, brak umiaru w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.
  • Z zagadnień biblijnych można na stronie znaleźć wprowadzenie do  Księgi Apokalipsy św. Jana oraz szczegółowy komentarz do Ewangelii według św. Łukasza, napisany w formie rozważań nad poszczególnymi zdaniami.
  • Na stronie teologia.pl znajduje się alfabetyczny słownik wyrażeń związanych z teologią i religią, polski i mniejszy – rosyjski. Hasła słownika są ułożone w formie pytań, związanych z omawianym zagadnieniem.
  • Oprócz zagadnień ściśle teologicznym można na stronie znaleźć także omówienie tak ważnych dla każdego człowieka spraw jak sposób prowadzenia rozmów i rozwiązywanie konfliktów.
  • Część przeznaczona dla najmłodszych zawiera obrazki narysowane przez dzieci i wyjaśnienia prawd wiary katolickiej. Dlatego strona można nazwać teologią w pytaniach, odpowiedziach i obrazkach.