Teologia moralna

Dział teologii, nazywany teologią moralną, zajmuje się zasadami moralnymi. Ten dział teologii powinien oceniać w świetle Bożym zasady życia, postępowania, mówienia, myślenia itp; ma głosić zgodne z wolą Bożą zasady postępowania w różnych dziedzinach życia.