Dogmatyka (strona opracowywana!)

Dogmatyka, czyli teologia dogmatyczna, zajmuje się prawdami wiary, w które wierzy Kościół. Dogmatyka katolicka omawia prawdy wiary, które przyjmuje Kościół katolicki; prawosławna – te, w które wierzy Kościół prawosławny; protestancka – te, w które wierzą poszczególne wspólnoty kościelne protestanckie.