Symbole wiary

Najprostszy sposób poznania wiary katolickiej polega na zapoznaniu się z treścią Credo, czyli zestawem podstawowych prawd wiary. Nazywają się one także symbolami wiary.

Do najbardziej rozpowszechnionych i najstarszych należy Skład Apostolski (Wierzę w Boga).
W liturgii Kościoła katolickiego używane jest  Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (Wierzę w jednego Boga).
Błogosławiony papież Paweł VI ułożył obszerne wyznanie wiary, nazywane Wyznaniem wiary Ludu Bożego albo krótko: Credo bł. Pawła VI (Wierzymy w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego) 
Teologia dogmatyczna zajmuje się wyjaśnieniem prawd wiary, zawartych w tych i innych symbolach wiary.  Omówienie tych prawd można znaleźć między innymi na stronie teologia.pl